Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Co firma Cafeteria Systems dodává?

Firma Cafeteria Systems připravila pro své zákazníky možnost využívat internetovou aplikaci, na které je postaven systém pro správu nepeněžních zaměstnaneckých odměn. Výraz cafeteria v našem pojetí znamená širokou nabídku benefitů, ze kterých si zaměstnanec může volně vybírat ty, které jsou pro něj nejatraktivnější. My, tedy firma Cafeteria Systems ve spolupráci s externími dodavateli, zajišťujeme kromě kvalitního fungování internetové aplikace pro správu benefitů také to, aby jejich nabídka byla co nejširší a nejpestřejší. Každá klientská firma od nás získává systém vytvořený přesně na míru jejím aktuálním potřebám a zároveň dlouhodobým vizím. Nedílnou součástí naší spolupráce se zákazníkem je trvalá podpora a péče, kterou firmu a její zaměstnance zahrneme.

Co přesně znamená pojem "zaměstnanecký benefit"?

Zaměstnanecké benefity jsou rozmanité služby a produkty, které spojuje důležitá charakteristika, a to že za ně zaměstnanec neplatí (nebo pouze částečně). Náklady na benefity nese zaměstnavatel, který je zaměstnanci poskytuje jako nepeněžní odměnu. Zaměstnavatelská společnost rozhoduje o tom, do jaké finanční výše může zaměstnanec benefity čerpat a také zda má neomezený přístup ke všem kategoriím služeb a produktů v nabídce.

Jak přesně aplikace Cafeteria Systems funguje z hlediska zaměstnavatele?

Firma, která se rozhodne poskytovat svým zaměstnancům nepeněžní odměny, definuje skupiny zaměstnanců, kteří na ně budou mít nárok. Určí také výši a periodicitu připsání finančních prostředků na zaměstnanecký benefit účet. Seznam zaměstnanců a informace o výši jejich odměny jsou importovány do aplikace Cafeteria Systems a firma i její zaměstnanci se poté stávají aktivními uživateli systému s přístupem do nabídky benefitů.

Začátku využívání aplikace předchází proces, během kterého podrobně zkonzultujeme vhodnost jednotlivých typů benefitů pro firmu a dohodneme se na konkrétním způsobu realizace spolupráce, který je vždy odlišný v závislosti na širších okolnostech. Můžeme také provést průzkum preferencí zaměstnanců týkající se odměňování či jiných aspektů vztahu zaměstnavatel – zaměstnanec.

Jak přesně Cafeteria Systems funguje z hlediska zaměstnance?

Registrovaný zaměstnanec, který má zájem o objednání služby nebo produktu, se přihlásí za použití zaslaného přihlašovacího jména a hesla do internetového rozhraní Cafeteria Systems. V něm se mu zobrazí počet kreditů, které může použít k úhradě svých benefitů a také strukturovaná nabídka odměn. Tu si může podle vlastních kritérií filtrovat a efektivně tak vyhledávat položky, o které má zájem. Pokud si určitý benefit vybere, objedná jej kliknutím na jeho ikonu a následně se vygeneruje kód, kterým se bude identifikovat při odběru objednávky u dodavatele. Před potvrzením objednávky benefitu je zaměstnanec upozorněn na důležité související informace (např. nemožnost stornovat objednávku, nutnost objednat se k odběru služeb u dodavatele s časovým předstihem, speciální slevové akce, maximální počet kusů zboží k odběru, nestandardní podmínky objednání/odběru apod.).

Jaké jsou hlavní funkce aplikace pro správu zaměstnaneckých benefitů - Cafeteria Systems?

Mimo funkcí týkajících se přímo zaměstnanců, které jsou stručně uvedeny v předešlém odstavci, skýtá aplikace Cafeteria Systems také mnoho možností pro zaměstnavatele, firemní personalisty nebo specialisty na odměňování (Compensation and Benefits). Pro konkrétní představu si dovolujeme uvést některé z nich:

  • Výběr, které typy benefitů mohou zaměstnanci využívat a které ne, v reálném čase
  • Generování statistik o průběhu odběru benefitů
  • Možnost objednání kompletního zaměstnaneckého rozhraní v jakémkoli cizím jazyce
  • Zajištění cizojazyčné dodavatelské sítě
  • Přizpůsobení grafické podoby rozhraní firemnímu designu zákazníka
  • Zajištění možnosti využití našeho cafeteria systému i pro ty zaměstnance, kteří nemají přístup k internetu
  • Vytvoření jedinečné dodavatelské sítě na zakázku
  • Po dohodě nabízíme také dodávku požadovaných benefitů mimo cafeteria systém. Tuto možnost doporučujeme zejména firmám, které chtějí pro své zaměstnance jednu nebo pouze několik málo odměn, nebo si z jakéhokoli důvodu nepřejí pro jejich správu využívat internetovou aplikaci (v praxi se jedná o zajištění dodávky jednotlivých spíše komplexnějších benefitů, např. vytvoření školky pro děti zaměstnanců na zakázku nebo zajištění stravování či přepravy zaměstnanců do/z práce, jednorázové uzavření pojistných smluv apod.).
  • Možnosti využití aplikace se snažíme neustále rozvíjet a rozšiřovat.

Nenašli jste v této sekci odpověď na Vaši otázku?

V případě, že máte dotaz, na nějž jste v předchozích odstavcích nenalezli odpověď, nebo jste se setkali s nějakým problémem ve fungování aplikace Cafeteria Systems, obraťte se na naši e-mailovou adresu info@cafeteriasystems.cz