Ukázky aplikace

Ukázky aplikace


Úvodní stránka aplikace v rozhraní pro zaměstnance

Detail benefitu

Nákupní košík s objednávanými benefity

Obrazovka Můj účet

Detail objednávky benefitu